Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

Walter Hamers (voorzitter)
Werkzaam geweest in onderwijs, volkshuisvesting en bij de overheid. In de laatste decennia in de functies van bestuurder van woningcorporatie Standvast Wonen en wethouder van de Gemeente Nijmegen. Nu actief als toezichthouder en adviseur.

Eva Nass
Eva is advocaat in Nijmegen bij Elexer advocaten en houdt zich bezig met vennootschaps- en jaarrekeningenrecht. Ze is verbonden aan het Van der Heijden instituut van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit en is lid van de commissie vennootschapsrecht (deze commissie adviseert de regering en de eerste en tweede kamer over vennootschapsrecht).

Johan Klomp
Johan is econoom/bankier en is tot 2012 als algemeen directeur verbonden geweest aan SNS Bank, waar hij sinds 1987 werkte en waar hij vooral invulling heeft gegeven aan de nieuwe koers en strategie van de retail-organisatie. ‘Anders kijken, anders denken, anders doen' zijn vaste waardes in zowel zijn visie als zijn manier van werken. Thans is hij zelfstandig werkzaam als interim directeur/bestuurder, financial expert en bekleedt hij diverse toezichthoudende functies in het brede maatschappelijke veld.
Twan Belgers
Psychiater en geneesheer-directeur Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Actief in verscheidene kwaliteitscommissies in het ziekenhuis en landelijke beroepsvereniging, onder andere als visiteur. Intercollegiaal coach binnen Santeon Ziekenhuizen en coach medisch specialisten via Q3 Consult.
Yvon Siebelink
Gedragswetenschapper bij de Huisartsopleiding in Nijmegen. Daarnaast toezichthouder in het onderwijs, lid van een klachtencommissie, gespreksleider visitatie voor huisartsen en supervisor/coach voor leidinggevenden in zorg en onderwijs.

De Raad van Commissarissen is te bereiken via [email protected]

De toezichtvisie van de RvC is gericht op de visie van Onder de Bomen:
>> Download als PDF
 

 • Positieve gezondheid
 • Stimuleren persoonlijke groei
 • Eerlijke zorg
 • Ondernemerschap
 • Lokaal verbonden

 Waarom toezicht houden?

 • Om toe te zien op het realiseren van de doelstellingen, missie en visie van Onder de Bomen
 • Om toe te zien op het integer handelen van het bestuur
 • Om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave om de zorg anders te organiseren; kwaliteit tegen betaalbare en eerlijke prijs

Hoe toezicht houden?

 • Betrokken op afstand, dichtbij als het moet
 • Door een sparring partner te zijn voor het bestuur waarin ‘uitdagen’ en ‘spiegelen, kritisch volgen’ in balans zijn
 • Horizontaal door contact met cliënten, medewerkers en maatschappelijke partners
 • Door adequate informatievoorziening

Wat levert toezicht houden op?

 • Een hoogwaardig aanbod van zorg in de regio door ketensamenwerking
 • Toegankelijke en transparante zorg
 • Waardecreatie voor de bewoner, medewerker en voor de omgeving
 • Continuïteit van de onderneming