De centrale algemene vraag in een beeldvormingstraject is meestal: Op welke wijze stemmen ouders hun opvoedkundig handelen af op de ontwikkelingsbehoefte van het kind? In het beeldvormingstraject zal een gezinsbegeleider van Onder de Bomen met deze vraag aan de slag gaan door de inzet van verschillende middelen, zoals observaties, vragenlijsten en gesprek. Hiervan komt een samenvattend feitelijk verslag.

Een beeldvormingstraject kan worden ingezet om “zicht te krijgen op”:

  • Er is zicht op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. 
  • Er is zicht op hoe (en met wie) het ouderschap / opvoederschap wordt vormgegeven.
  • Er is zicht op de mogelijkheden tot verandering.

Een beeldvormingstraject duurt maximaal 3 maanden. We spreken bij aanvang een begin- en einddatum af.