Volwassenen

Onder de Bomen biedt in de regio's Nijmegen en Noordoost Brabant Wonen met Begeleiding en Gesteund Wonen voor Volwassenen aan. Er is altijd een begeleider bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Een uitgebreide beschrijving vind je hieronder.  

Wonen met Begeleiding is bedoeld voor volwassenen die zelfstandig willen leven, maar ook behoefte hebben aan veel begeleiding en nabijheid.

In onze locaties voor Wonen met Begeleiding (Begeleid Wonen) komen zelfstandig wonen en gepaste hulp bij elkaar. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week is er begeleiding aanwezig op de woonlocatie. Op de achtergrond als het kan, op de voorgrond als de situatie daarom vraagt. 

Doel van Wonen met Begeleiding

Het voornaamste doel van de begeleiders: bewoners helpen om hun leven zo zelfstandig mogelijk in te richten, vandaag nét wat meer dan gisteren. 

Privé en gedeelde ruimtes

Bewoners beschikken over een eigen woning binnen de locatie van Onder de Bomen: hun privé-omgeving waarin ze zich kunnen terugtrekken wanneer ze daar behoefte aan hebben. Ze beschikken er onder andere over een eigen douche, toilet en keuken. Daarnaast kunnen bewoners eventueel gebruik maken van de gezamenlijke woonkeuken.

Begeleid wonen: onze locaties

Wonen met begeleiding bieden we aan in de regio’s Nijmegen en Noordoost Brabant.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor Wonen met begeleiding bij Onder de Bomen? Neem dan contact op via [email protected] of 085-8883497
 

Via gesteund wonen volwassenen helpen we mensen met ernstige problemen op meerdere levensgebieden bij de uitdagingen in hun leven. Dat doen we met doelgerichte begeleiding.

Gesteund wonen volwassenen is bedoeld voor volwassenen 18 + die zelfstandig (willen blijven) wonen en die (ernstige) problemen ervaren op meerdere levensgebieden. Het lukt iemand moeilijk zijn hulpvraag uit te stellen, daarom zijn wij 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. 

Gesteund wonen voor volwassenen kan gebruikt worden om vanuit wonen met begeleiding (intramurale zorg) een eerste stap te zetten naar een lichtere vorm van begeleiding. Daarnaast kan het worden ingezet om te voorkomen dat je direct naar een locatie voor wonen met begeleiding gaat wanneer het even minder goed gaat.

Uitgangspunt van onze begeleiding is dat iemand zich zo ontwikkelt en groeit dat diegene zo zelfstandig mogelijk zijn / haar leven kan vormgeven naar eigen wens. Binnen gesteund wonen krijgt iemand 2 vaste persoonlijk begeleiders, echter kan iemand begeleid worden door het gehele team.

Onze begeleiding richt zicht op de zelfstandig wonende volwassene maar ook op het netwerk, vanuit onze visie en werkwijze zijn deze onlosmakelijk verbonden aan elkaar. 

Doel van gesteund wonen volwassenen

In ons programma ‘gesteund wonen volwassenen’ creëren we een flexibel arrangement van zonodig dagelijkse ondersteuning, zowel gepland, als ongepland, bij iemand thuis, in het buurtcentrum of digitaal. Een traject verloopt altijd in deze drie stappen:

 1. Stabiliseren van de persoonlijke situatie
 2. Vergroten van de zelfredzaamheid
 3. Afbouwen van de hulpverlening.

Waar nodig werken we samen met andere zorgorganisaties, bijvoorbeeld wanneer zij beschikken over aanvullende kennis en expertise zoals behandelinstellingen.

Gericht op verandering

Onze begeleiding is gericht op verandering in levensgebieden die voor een volwassene relevant zijn. Een arrangement kan bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Casemanagement
 • Ambulante begeleiding
 • Praktische begeleiding
 • Toeleiding naar werk of opleiding
 • Dagbesteding
 • Inzet gedragswetenschapper

De volwassene leert verantwoordelijkheid nemen en afspraken na te komen. Bij leren hoort ook: fouten mogen maken (om daar weer van te leren). Onvoorwaardelijk geloof in het kunnen van degene die wij begeleiden is een belangrijke voorwaarde van onze aanpak.

Werk, opleiding en/of sport

Werk, opleiding en sport als daginvulling vinden we erg belangrijk. Daarvoor werken we samen met ROC’s, REA’s en andere onderwijsinstellingen. Ook werken is belangrijk, ook hiervoor zijn er meerdere opties:

 • Leerwerktrajecten (in de wijk)
 • Vrijwilligerswerk
 • Opleiden ervaringsdeskundigen
 • Mijn Werkplek
 • Zorgboerderij In het Westen.

We evalueren de zorg

We evalueren de zorg regelmatig. Dat doen we samen met de volwassene en de verwijzer. Wanneer mogelijk bouwen we de begeleiding af; indien noodzakelijk schalen we tijdelijk op.

Altijd bereikbaar

Er is altijd een begeleider bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. 

Gesteund Wonen Volwassenen: onze teams

Gesteund wonen volwassenen bieden we in de regio’s Rijk van Nijmegen en 's-Hertogenbosch. 

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor Gesteund Wonen Volwassenen bij Onder de Bomen? Neem dan contact op via [email protected] of 085-8883497.
 

© 2024 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Design: brood & tulpen | Development: eleven59.nl