IAG traject binnen gezinnen

Zien en gezien worden. Soms is het fijn als er iemand naast je staat en even met je meeloopt. In overleg met je huisarts, het consultatiebureau, het sociaal wijkteam, buurtteam of je gezinsvoogd word je doorverwezen naar de gezinsbegeleider. Gedurende het hele proces werken we nauw samen met deze partners .

De ambulant gezinsbegeleider kijkt met je mee en geeft inzicht in je persoonlijke en gezinssituatie. Zichtbaar maken en woorden geven aan dat wat er is en kijken welke stap er nodig is om vooruitgang te ervaren, zowel voor het kind als de ouder.  We bespreken waar de vragen liggen en stellen samen jouw doelen op. De gezinsbegeleider is betrokken en nabij, is transparant in wat hij of zij doet en sluit aan bij de hulpvraag.  

Ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) geven zelf aan wat de behoefte is en waar ze ondersteuning bij willen om tot groei en zelfontplooiing te komen. Het gezin houdt zoveel mogelijk de regie. We maken samen een zorgplan met concrete doelen, waar we stap voor stap mee aan de slag gaan.

We werken met verschillende methodieken. Beeldvorming, interactie en communicatie staan centraal. Vertrouwen en samenwerking is de basis om maatwerk te leveren. Als het goed is, vermindert onze begeleiding na verloop van tijd: jullie zijn gegroeid en kunnen op eigen kracht verder.

Doel van intensieve ambulante gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling is voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd tussen de 0 en 18 jaar. De gezinnen ervaren (complexe) problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Er kan bij ouders en/of kinderen sprake zijn van een (licht) verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of psychiatrische problematiek. Het hele gezin wordt begeleid. We werken vanuit vrijwilligheid, bij drang of dwang zijn er goede afspraken met de verwijzer. Intern bespreken we de gezinssituatie multidisciplinair (systeemtherapeut en/of orthopedagoog en/of GZ-psycholoog).

Er wordt gestart met een analyse van de bestaande situatie (beeldvormingsfase). Vanuit een zorgplan richten we ons op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders. Dit gaat in combinatie met het vergroten van inzicht van ouders in de eigen situatie en die van het kind of de kinderen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om de balans tussen draagkracht en draaglast te versterken, met aandacht voor het netwerk. We werken ontwikkelings- en veranderingsgericht, afgebakend in tijd, één à twee keer per week, maximaal een jaar. Daarbij is onze aandacht gericht op verandering en hierdoor op afschaling van zorg.

Cultuursensitief

Onze gezinsbegeleiders zijn opgeleid in het cultuursensitief werken middels de IAG-V opleiding.

Regio’s

Gezinsbehandeling bieden we in de regio's Nijmegen en Noordoost Brabant

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding bij Onder de Bomen? Neem dan contact op via [email protected] of 085-8883497.