Onder de Bomen

Onder de Bomen biedt wonen met begeleiding, gesteund wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding voor mensen en gezinnen die hun leven zo zelfstandig mogelijk willen vorm geven.  Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Dit kan met grote stappen, maar gaat vaak met kleine stapjes. Wij stimuleren de persoonlijke groei naar zelfstandigheid en volwaardige participatie door te begeleiden bij de kleine stappen vooruit en zullen helpen deze vooruitgang vast te houden. 

 

We zijn actief in de regio's Nijmegen, Rivierenland en 's-Hertogenbosch. Als organisatie zijn we lokaal verbonden en regionaal georiënteerd. Vanuit ons streven naar inclusie en volwaardige participatie, geven we onze verbondenheid met de lokale samenleving vorm. We stimuleren iedereen actief te zijn in hun eigen omgeving en het eigen netwerk.

 

Lees meer

Nieuws

Twee nieuwe commissarissen voor toezicht op zorg en kwaliteit

Wij zijn erg trots en blij met twee nieuwe leden voor onze raad van commissarissen. Per 1 december 2018 treden Twan Belgers en Yvon Siebelink toe als lid van de raad van commissarissen van Onder de Bomen. De raad van commissarissen en het bestuur kwamen samen tot de conclusie dat Yvon en Twan een uitstekende aanvulling zijn voor de raad van commissarissen en ook passen bij de ambities en cultuur van Onder de Bomen.  Zij zullen zich in de raad bezig houden met de portefeuille zorg en kwaliteit. Twan Belgers: Psychiater en geneesheer-directeur bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Actief in verscheidene kwaliteitscommissies, in het ziekenhuis, in de landelijke beroepsvereniging, onder andere als visiteur. Tevens is hij (intercollegiaal) coach bij twee andere organisaties. Yvon Siebelink: Ooit gestart als groepsleider bij mensen met een beperking maar ze is momenteel verbonden als gedragswetenschapper bij de huisartsenopleiding bij het RadboudUMC. Daarnaast is Yvon toezichthouder in het onderwijs, lid van een klachtencommissie, gespreksleider visitatie herregistratie huisartsen en supervisor en coach voor leidinggevenden in zorg en onderwijs. Onder de Bomen heeft vanaf de oprichting in januari 2016 een raad van commissarissen die toezicht houdt op het bestuur en de doelstellingen van Onder de Bomen. Per 1 december 2018 bestaat de raad uit vijf leden.De andere drie commissarissen zijn Koen Wools, Johan Klomp en Hannie Kunst. Meer informatie over onze raad van commissarissen vind je hier. 

Lees meer

Nieuws

Onder de Bomen communiceert veilig met ZIVVER en ONS

 Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk. Daarom gebruikt Onder de Bomen twee streng beveiligde en versleutelde applicaties voor online communicatie. Binnen het electronisch cliëntdossier ONS  (leverancier NEDAP) kunnen cliënt en medewerker onderling communiceren. Op deze manier blijft alle informatie binnen de veilige omgeving van ONS en is open en transparant zichtbaar voor de cliënt en wanneer gewenst zijn netwerk. Wanneer wij mailen met cliënten en verwijzers met privacygevoelige informatie zullen we dit doen met behulp van ZIVVER. Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?Wanneer een medewerker van Onder de Bomen u een beveiligd bericht stuurt, krijgt u een notificatiebericht in uw mailbox. Hierin staat een blauwe knop met een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat.Om het bericht te openen ontvangt u een SMS of wachtwoord. In sommige gevallen staat er een code in het notificatiebericht die u invoert om het bericht te kunnen lezen.U hoeft geen ZIVVER account te maken om het bericht te lezen of te reageren op onze berichten. Wilt u Onder de Bomen een beveiligd bericht sturen vanaf onze website dan kan dat door hier te klikken. U komt dan in de ZIVVER applicatie van waaruit u de beveiligd en versteuteld een vraag kunt stellen aan een medewerker van Onder de Bomen.

Lees meer

Carol
aan het woord

Clienten

Contact

Onder de Bomen

Postbus 31411
6503 CK Nijmegen
Telefoon 06 - 51 48 78 75
[email protected]