Onder de Bomen

Onder de Bomen biedt wonen met begeleiding, dagbesteding en ambulante begeleiding voor mensen en gezinnen die hun leven zo zelfstandig mogelijk willen vorm geven.  Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Dit kan met grote stappen, maar gaat vaak met kleine stapjes. Wij stimuleren de persoonlijke groei naar zelfstandigheid en volwaardige participatie door te begeleiden bij de kleine stappen vooruit en zullen helpen deze vooruitgang vast te houden. 

 

We zijn actief in de regio's Nijmegen en Oss. Als organisatie zijn we lokaal verbonden en regionaal georiënteerd. Vanuit ons streven naar inclusie en volwaardige participatie, geven we onze verbondenheid met de lokale samenleving vorm. We stimuleren iedereen actief te zijn in hun eigen omgeving en het eigen netwerk.

 

Lees meer

Nieuws

Stichting Liz en Onder de Bomen gaan intensief samenwerken

Stichting Liz en Onder de Bomen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten! De bedoeling van de samenwerking is rondom een gezin samen eenduidige en kwalitatief goede ondersteuning te bieden op het vlak van de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van het kind. De organisaties vullen elkaar mooi aan in de begeleiding en ondersteuning rondom het kind en het gezin. Door intensief samen te werken profiteren het kind en het gezin maximaal van de beschikbare kennis in beide organisaties. Tevens kan hierdoor een compleet pakket van dienstverlening worden geboden. Een ander doel van de samenwerking is nieuwe vormen van begeleiding aan kind en gezin te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan het bieden van gecombineerde ouder-kind cursussen en andere nieuwe vormen van preventie. De ontwikkeling van het kind en het krachtig maken van ouders is daarbij het uitgangspunt. Stichting Liz (Leren Interactie Zorg) is een bijzondere klas in het regulier onderwijs en biedt daarnaast opvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een ontwikkelingsachterstand. Inmiddels heeft Stichting Liz 3 klassen in de regio Nijmegen. Onder de Bomen biedt intensieve ambulante (gezins)begeleiding aan mensen en gezinnen waarbij sprake is van een psychische en/of verstandelijke beperking. Onder de Bomen is actief in de regio’s Nijmegen en Oss. Daarnaast biedt Onder de Bomen vormen van wonen met begeleiding, gesteund wonen en dagbesteding. Beide organisaties zijn gecontracteerde zorgaanbieders voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) & Jeugdwet in de regio Nijmegen en Wijchen in 2018 tot 2021. 

Lees meer

Nieuws

28 september opening kantoor & Mijn Werkplek

Op donderdag 28 september worden ons kantoor en dagbestedingslocatie Mijn Werkplek officieel en feestelijk geopend. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en kennis te maken met deze veelzijdige werkplaats en onze ambulante medewerkers.  Officiële opening  |  16.00 uur – 19.00 uurAdres  |  Postweg 50A in NijmegenMeer informatie  |  [email protected]

Lees meer

Sam
aan het woord

Clienten

Contact

Onder de Bomen

Postbus 31411
6503 CK Nijmegen
Telefoon 06 - 51 48 78 75
[email protected]