Jongeren

Onder de Bomen biedt in de regio's Nijmegen en Noordoost Brabant Gesteund Wonen voor Jongeren aan. Er is altijd een begeleider bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Een uitgebreide beschrijving vind je hieronder.  

Via Gesteund Wonen voor Jongeren bieden we begeleiding aan jongeren met ernstige problemen bij de uitdagingen in hun leven. Dat doen we met systemische, doelgerichte begeleiding.

Gesteund Wonen voor Jongeren is bedoeld voor thuiswonende jongeren die (ernstige) problemen ervaren op meerdere levensgebieden. Uitgangspunt is de jongere succesvol te begeleiden bij de uitdagingen van het volwassen worden, juist wanneer opgroeien niet vanzelf gaat. Tevens hebben we oog voor het gezinssysteem van de jongere en het netwerk. Vanuit onze visie en werkwijze zijn deze onlosmakelijk verbonden aan elkaar.  Onze begeleiding richt zich op het gehele systeem, zodat de jongere een veilige basis ervaart om op terug te vallen. 

Soms is het niet wenselijk dat de jongere thuis blijft wonen. Alleen: een professioneel alternatief is vaak niet voorhanden. Negen tot vijf begeleiding is ontoereikend en 24-uurszorg is niet passend.

We begeleiden de jongere op de plek waar hij dat prettig vindt. Thuis, in het wijkcentrum, op straat. In bijzondere gevallen stellen we een kamer/woning beschikbaar voor de jongere. Daarvoor gaan we altijd in overleg met de woningcorporatie.

Doel van Gesteund Wonen voor Jongeren

Binnen Gesteund Wonen voor Jongeren creëren we een flexibel arrangement van zonodig dagelijkse ondersteuning, zowel gepland, als ongepland, bij iemand thuis, buurtcentrum of digitaal. Een traject verloopt altijd in deze drie stappen:

 1. Stabiliseren van de persoonlijke- en/of gezinssituatie
 2. Vergroten van de zelfredzaamheid
 3. Afbouwen van de hulpverlening.

Waar nodig werken we samen met andere zorgorganisaties, bijvoorbeeld wanneer zij beschikken over aanvullende kennis en expertise zoals behandelinstellingen.

Gericht op verandering

Onze begeleiding is gericht op verandering in levensgebieden die voor de jongere en het gezin relevant zijn. Een arrangement kan bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Gezinsregie
 • Casemanagement
 • Ambulante begeleiding
 • Praktische begeleiding
 • Intensieve ambulante gezinsbehandeling of gezinsbegeleiding
 • Toeleiding naar werk, school
 • Dagbesteding
 • Systeemtherapie
 • Inzet gedragswetenschapper

De jongere leert verantwoordelijkheid nemen en afspraken na te komen. Bij leren hoort ook: fouten mogen maken (om daar weer van te leren). Onvoorwaardelijk geloof in het kunnen van de jongere is een belangrijke voorwaarde van onze aanpak.

Werk, opleiding en/of sport

Werk, opleiding en sport als daginvulling vinden we erg belangrijk. We richten ons voornamelijk op passende opleiding. Daarvoor werken we samen met ROC’s, REA’s en andere onderwijsinstellingen, ook wanneer veelvuldig verzuim aan de orde is. Ook werken is belangrijk, ook hiervoor zijn er meerdere opties:

 • Leerwerktrajecten (in de wijk)
 • Vrijwilligerswerk
 • Opleiden ervaringsdeskundigen
 • Mijn Werkplek
 • Zorgboerderij In het Westen.

We evalueren de zorg

We evalueren de zorg regelmatig. Dat doen we samen met de jongere, het gezin en de verwijzer. Wanneer mogelijk bouwen we de begeleiding af; indien noodzakelijk schalen we tijdelijk op.

Altijd bereikbaar

Er is altijd een begeleider bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. 

We begeleiden het hele gezin

Gesteund wonen voor jongeren is niet alleen gericht op de jongere. Het hele gezinssysteem wordt betrokken bij het programma, zodat er een brede, steunende structuur ontstaat. 

Gesteund wonen voor jongeren: onze teams

Gesteund wonen voor jongeren bieden we in de regio’s Nijmegen en Noordoost Brabant. 

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor Gesteund Wonen voor Jongeren bij Onder de Bomen? Neem dan contact op via [email protected] of 085-8883497.
 

© 2024 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Design: brood & tulpen | Development: eleven59.nl