Deze pagina is bedoeld voor zorgorganisaties die ons willen benaderen met een vraag over hoofd-/onderaannemerschap.

 

Vraag: Maakt Onder de Bomen gebruik van onderaannemers?

Ja, maar Onder de Bomen stelt strikte eisen aan onderaannemers om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Als hoofdaannemer zijn wij namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg bij onderaannemers. Meestal zijn onderaannemers zorgorganisaties die zelf geen contract hebben voor zorg in natura of zorgorganisaties waarbij wij over en weer, vanuit hetzelfde contract met een gemeente of zorgkantoor, zorgverlenen.

 

Vraag: Wat zijn de minimale eisen om onderaannemer te worden?

Uw organisatie moet onder meer de visie van Onder de Bomen onderschrijven, een ondersteuningsplan opstellen dat aansluit bij onze doelen, en voldoen aan onze administratieve eisen. Daarnaast is een VOG vereist voor alle medewerkers met cliëntencontact, moet het personeel minimaal een zorggerelateerde opleiding op niveau 4 hebben, en moeten uw locaties aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoen.

 

Vraag: Zijn er specifieke eisen voor de administratie en rapportage?

Ja, u moet voldoen aan de eisen voor administratie, facturatie, rapportage en verantwoording zoals overeengekomen in de onderaannemersovereenkomst.

 

Vraag: Moeten onze medewerkers specifieke kwalificaties hebben?

Absoluut. Alle medewerkers en vrijwilligers met direct cliëntencontact moeten een actuele VOG hebben en medewerkers een zorggerelateerde opleiding van minimaal niveau 4.

 

Vraag: Hoe zit het met de locatie- en veiligheidseisen?

Uw locaties moeten voldoen aan alle wettelijke (veiligheids)eisen, waaronder RI&E en brandveiligheid. Ook moet u meewerken aan inspecties en de aanbevelingen opvolgen.

 

Vraag: Wat als er iets misgaat, zoals een calamiteit of geweld?

Deze moeten niet alleen gemeld worden bij de toezichthouder zoals IGJ of WMO Toezicht, maar ook bij Onder de Bomen. Uw personeel moet tevens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgen.

 

Vraag: Zijn er nog andere belangrijke eisen waar we aan moeten voldoen?

U moet een eigen klachten- en privacyregeling hebben, informatie-uitwisseling moet voldoen aan privacywetgeving, en u moet bijdragen aan een goede samenwerking met medewerkers van Onder de Bomen, behandelaren en lokale gemeentelijke teams.

 

Vraag: Waarom is Onder de Bomen terughoudend met onderaannemerschappen?

Onderaannemerschappen brengen veel administratief werk met zich mee en extra afstemming. Dit is niet altijd bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg. We geven de voorkeur aan Zorg-in-Natura omdat dit zowel zorginhoudelijk als financieel meestal voordeliger is.

 

Vraag: Wat gebeurt er als we aan alle eisen voldoen?

Dan kan er een raamovereenkomst opgesteld worden. Houd er rekening mee dat nieuwe onderaannemers eerst een kwaliteitstoets ondergaan en dat er goedkeuring nodig is van het bestuur en relevante financiers (gemeente, zorgkantoor).

 

Vraag: Wanneer kan ik starten met de zorg en deze factureren?

Pas na het afsluiten van de raamovereenkomst kunt u de zorg starten en factureren.

 

Vraag: Ik voldoe aan alle eisen, met wie kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met onze cliëntadministratie, zij zullen uw vraag beoordelen. U kunt uw aanvraag mailen naar clië[email protected]