Een belangrijk aandachtspunt in de zorg is de omgang met persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Dit wordt verder benadrukt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tegen die achtergrond beschrijft en analyseert Onder de Bomen in dit document zijn gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Het gaat dan zowel om persoonsgegevens van cliënten als om de gegevens van medewerkers van Onder de Bomen.
 
Onder de Bomen houdt bij gegevensverwerking rekening met de wettelijke eisen. Een belangrijk uitgangspunt is dat verwerking van persoonsgegevens beperkt wordt tot het hoogst noodzakelijke. Onder de Bomen wil naar betrokkenen transparant zijn over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Onder de Bomen hanteert als uitgangspunt dat gegevens niet voor een ander doel worden gebruikt, dan waarvoor zij zijn verzameld.
 
Dit reglement vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is.

>> download PDF