Voor wie

Doelgroepen

Onder de Bomen werkt intersectoraal. Dat betekent dat we ons richten op meerdere sectoren: GGZ, LVB en Jeugdzorg. Onze hulp is vooral bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking en hun gezin. We werken altijd veranderingsgericht, alleen zo kunnen we mensen minder afhankelijk maken van zorg of het voorkomen van meer zorg in de toekomst.

 

We kijken echter vooral naar wat iemand kan, en naar de motivatie. Onder de Bomen is er voor mensen die zich samen met hun naasten en hulp van de begeleiders vaardigheden eigen willen maken die hen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leven.

 

Een traject verloopt in deze volgorde: 

  1. stabiliseren van de persoonlijke- of gezinssituatie en daarna
  2. zelfredzaamheid vergroten
  3. hulpverlening afbouwen naar een lichtere begeleidingsvorm, hierna volgt weer punt 2.

Waarnodig werken we samen met andere organisaties in het traject. Deze organisaties zijn dan aanvullend op onze kennis en expertise.

 

 

Doelgroepen