Professionals

Financiering

Onder de Bomen is door gecontracteerd voor de regio Rijk van Nijmegen. Dit betekent dat Onder de Bomen Zorg in Natura (ZIN) kan leveren  voor ambulante (gezins)begeleiding en dagbesteding, vanuit WMO, Participatiewet en Jeugdwet.  Een beschikking voor deze begeleiding kunt u aanvragen via uw sociaal wijkteam.

Financiering van wonen met begeleiding kan zowel via een onderaannemersconstructie tussen Onder de Bomen en een andere zorgonderneming, als via een Persoons Gebonden Budget (PGB).