Professionals

Cliëntendossier

Met behulp van de applicatie ONS wordt online een dossier bijgehouden van alle cliënten. Cliënten kunnen via CarenZorgt hun eigen dossier inzien en veilig communiceren met hun begeleiders. Wanneer geswenst kan een cliënt ook een familielid of vriend(in) (beperkt) toegang geven tot CarenZorgt.