Professionals

Begeleider

Onder de Bomen kent maar één functie in de dagelijkse begeleiding van cliënten, namelijk ‘begeleider’. De functie begeleider staat los van de zorgvorm en opleidingsniveau (ambulante begeleiding, wonen met
begeleiding, gesteund wonen, dagbesteding).
Iedere begeleider heeft de verantwoordelijkheid om met zijn team te komen tot een evenwichtige taak en rolverdeling gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en beperkingen. Gelijkwaardigheid is hierin een belangrijk uitgangspunt.