Over ons

Visie & missie

Onder de Bomen wil mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische achtergrond ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven. We zorgen voor een tussenstap wanneer mensen vanuit een behandel- of groepssetting er voor kiezen zo zelfstandig mogelijk hun leven in te richten met hun naasten. We streven optimale inclusie na. Uiteraard ondersteunen we ook mensen waarbij opname dreigt, om de opname te voorkomen.

 

Onder de Bomen wordt gedreven door het bieden van eerlijke zorg. Eerlijke zorg vertalen wij als kijken naar mogelijkheden van mensen, inzetten op de ontwikkeling van vaardigheden en streven naar duurzame participatie in de samenleving. Op organisatieniveau betekent eerlijke zorg voor ons; scheiden van zorg en wonen, openbaarheid van bestuur, professionals aan het roer en een sterke en breed bevoegde Raad van Commissarissen.Mede geïnspireerd door het werk van Ricardo Semler en Frederic Laloux streeft Onder de Bomen naar een bureaucratieloze organisatie. Door professionals regie te geven over hun werk, ontstaat er maatwerk voor de cliënten, medewerkers en organisatie. Dat leidt niet alleen tot medewerkers (en oprichters!) die met meer plezier naar hun werk gaan, maar draagt tevens bij aan een snellere ontwikkeling van de bewoners.

 

De visie van Onder de Bomen bestaat uit vijf pijlers:

>> Download als PDF  |  Visiedocument – 2017

 

1 – Positieve gezondheid

We onderschrijven de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (2012): ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De zes dimensies komen terug in het ontwikkelplan, de evaluatie en de gespreksvoering.

 

2 – Stimuleren van persoonlijke groei

Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Dit kan met grote stappen, maar gaat vaak  met kleine stapjes. Wij stimuleren de persoonlijke groei naar zelfstandigheid en volwaardige participatie door te begeleiden bij de kleine stappen vooruit en zullen helpen deze vooruitgang vast te houden. Dit vraagt maatwerk per individu en dat zullen we bieden. De eigen motivatie is erg  belangrijk voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Dit zullen wij nadrukkelijk bespreken bij de aanmelding en tijdens de begeleiding.

 

3 – Eerlijke zorg

Wij zijn ons ervan bewust dat we veel vertrouwen vragen. We vragen vertrouwen aan de cliënten om de juiste zorg te bieden, we vragen vertrouwen aan medewerkers in de arbeidsrelatie en aan onze maatschappelijke partners om gezamenlijke ambities waar te maken. Eerlijke zorg geven wij vorm door te doen wat je zegt en te laten zien wat je doet. Dit basisprincipe is het vertrekpunt van ons als organisatie in alles wat we doen, omdat we snappen dat het belangrijk is dat we ook vertrouwen geven. Wat we doen is duurzaam, duurzaam voor de cliënt, de maatschappij, het milieu en de organisatie.

 

4 – Ondernemerschap

Als Onder de Bomen creëren we een woon- en werkomgeving die inspireert en uitdaagt tot ontwikkelen bij medewerkers en cliënten. De uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en talent. Onder de Bomen staat voor ondernemerschap, waar iedere medewerker zich eigenaar voelt en ondernemend is. Op deze manier zorgen we voor werk van betekenis met maatschappelijk toegevoegde waarde.

 

5 – Lokaal verbonden

Als organisatie zijn we lokaal verbonden en regionaal georiënteerd. Vanuit ons streven naar inclusie en volwaardige participatie, geven we onze verbondenheid met de lokale samenleving vorm. Cliënten van Onder de Bomen blijven zoveel mogelijk actief in hun eigen omgeving, binnen hun eigen netwerk. We zorgen voor interactie en het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we samen met cliënten, andere bewoners en onze maatschappelijk partners. Onze regionale oriëntatie houdt in dat we cliënten zelfstandig maken binnen hun oorspronkelijke regio. Hiervoor onderhouden we intensieve contacten met sociale wijkteams en (boven)regionale behandelcentra.