Over ons

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

 

Hannie Kunst
Werkzaam geweest in onderwijs, volkshuisvesting en bij de overheid. In de laatste decennia in de functies van bestuurder van woningcorporatie Standvast Wonen en wethouder van de Gemeente Nijmegen. Nu actief als toezichthouder en adviseur.

 

 

Koen Wools
Advocaat in Elst bij Litjens & Wools Advocaten en gespecialiseerd in het burgerlijk recht (waaronder arbeidsrecht, verbintenissenrecht, huurrecht). Voormalig gemeenteraadslid te Nijmegen en thans lid van de raad van toezicht van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid en van de gemeentelijke adviescommissie LHBT-beleid.

 

Nelien Pannekoek
Nelien is verpleegkundige en bedrijfskundige. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring als manager in de zorg in verschillende werkvelden (GGZ, Ouderenzorg, Algemeen ziekenhuis en Gehandicaptenzorg). Het is haar ambitie om de balans tussen zorginhoud en bedrijfsvoering te optimaliseren. Momenteel is zij werkzaam als manager in de ouderenzorg.

Johan Klomp
Johan (1966) is econoom/bankier en is tot 2012 als algemeen directeur verbonden geweest aan SNS Bank, waar hij sinds 1987 werkte en waar hij vooral invulling heeft gegeven aan de nieuwe koers en strategie van de retail-organisatie. ‘Anders kijken, anders denken, anders doen' zijn vaste waardes in zowel zijn visie als zijn manier van werken. Thans is hij zelfstandig werkzaam als interim directeur/bestuurder, financial expert en bekleedt hij diverse toezichthoudende functies in het brede maatschappelijke veld.

De Raad van Commissarissen is te bereiken via [email protected]

 

De toezichtvisie van de RvC is gericht op de visie van Onder de Bomen:

>> Download als PDF  |  Toezichtvisie RvC – 2017

 

 • Positieve gezondheid
 • Stimuleren persoonlijke groei
 • Eerlijke zorg
 • Ondernemerschap
 • Lokaal verbonden

 

Waarom toezicht houden?

 • Om toe te zien op het realiseren van de doelstellingen, missie en visie van Onder de Bomen
 • Om toe te zien op het integer handelen van het bestuur
 •  Om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave om de zorg anders te organiseren; kwaliteit tegen betaalbare en eerlijke prijs

 

Hoe toezicht houden?

 • Betrokken op afstand, dichtbij als het moet
 • Door een sparring partner te zijn voor het bestuur waarin ‘uitdagen’ en ‘spiegelen, kritisch volgen’ in balans zijn
 • Horizontaal door contact met cliënten, medewerkers en maatschappelijke partners
 • Door adequate informatievoorziening

 

Wat levert toezicht houden op?

 • Een hoogwaardig aanbod van zorg in de regio door ketensamenwerking
 • Toegankelijke en transparante zorg
 • Waardecreatie voor de bewoner, medewerker en voor de omgeving
 • Continuïteit van de onderneming