Gesteund wonen

Gesteund Wonen voor Jongeren

Deze begeleidingsvorm is gericht op jongeren tussen de 15-25 jaar waarbij sprake is van ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Bij de jongere kan er sprake zijn van een psychiatrische en/of een lichte verstandelijke beperking, soms in combinatie met gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek. De jongeren wonen nog thuis, hebben een kamer of woning. Wanneer nodig kan Onder de Bomen, onder duidelijke voorwaarden, in samenwerking met een woningcorporatie een kamer beschikbaar stellen.

 

Binnen Gesteund Wonen Jongeren wordt er een flexibel arrangement gebouwd met dagelijks geplande en ongeplande ondersteuning. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De begeleiding aan een jongeren en eventueel het gezin is veranderingsgericht, systeemgericht en kan bestaan uit begeleiding op alle levensgebieden, casemanagement, gezinsbegeleiding, dagbesteding of gedragskundige ondersteuning.

 

Tevens kan Onder de Bomen het gezin van de jongeren begeleiden. Zodat rond de jongere een steunende structuur ontstaat. Gesteund wonen jongere kan preventief zijn, ter voorkoming van uithuisplaatsing of een andere vorm van 24 uurszorg. Jongeren (en hun gezin) dienen hun zorgvraag enigszins uit te kunnen te kunnen stellen, aangezien er geen sprake is van 24 uurs nabijheid, maar wel bereikbaarheid.

 

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen.