Ambulante begeleiding

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

Intensief betekent dat de gezinsbegeleider veel aanwezig is in het gezin, gemiddeld 2x per week. Intensief staat óók voor goed samenwerken met eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, welzijn, gezinsvoogd of school. Ambulant betekent dat begeleiding bij thuis of  in de buurt wordt geboden.  Gezinsbegeleiding is begeleiding van het hele gezin. De gezinsbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en richt zich voornamelijk op de opvoeding van het kind of de kinderen met een ontwikkelingsbeperking.

 

Hoe werkt Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding?

Bij deze vorm van begeleiding staat de hulpvraag van ouders voorop. Tijdens een intakegesprek geven ouders aan wat de vragen zijn van ouders. De verwachtingen van ouders en de gezinsbegeleider worden besproken en er worden afspraken gemaakt. In de eerste fase van zo’n 4-6 weken wordt er informatie verzameld. Dit gebeurt door middel van gesprekken met het gezin en eventueel andere betrokken hulpverleners. De gezinsbegeleider komt observeren in de gezinssituatie. Er wordt een bezoek gebracht aan de school of opvang van het kind. Het gedrag van een kind kan verschillen in de thuissituatie, op school of in het bijzijn van broertjes/zusjes. Je kunt gedrag pas verklaren, wanneer je de context (omgeving) kent. Daarom is het belangrijk dat er wordt gekeken hoe bepaald gedrag zich voordoet in een bepaalde omgeving.

 

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding is gericht op de toekomst. Wat willen ouders veranderen? Waar willen ouders mee beginnen? Welke stappen zijn daar voor nodig?

De gezinsbegeleider ondersteunt ouders bij het stellen van hun doelen en het zoeken naar eigen oplossingen voor bestaande problemen. Er wordt gewerkt in kleine stapjes. Kleine veranderingen leiden vaak tot grote, blijvende veranderingen. Er wordt stilgestaan bij wat al goed gaat. Wat zijn de sterke kanten van de verschillende gezinsleden? Welke situaties lopen al goed? Hoe komt dat? Er wordt geluisterd naar het hele gezin. Er wordt gewerkt met het hele gezin.

 

Met welke methodieken wordt er gewerkt?

Begeleiders van Onder de Bomen die Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding bieden zijn breed opgeleidde professionals. Ze zijn geregisteerd jeugdzorgwerker bij het SKJ en zijn opgeleid om verschillende methodieken toe te passen, zoals:

  • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
  • Intensieve Praktische Thuisbegeleiding (IPT)
  • Video Home Training (VHT)
  • Sociale Netwerk Strategiën
  • Houvast
  • Brainblocks

 

Deze begeleiders worden ondersteunt door een gedragskundige.

 

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Marijn Janssen, per mail via [email protected] of telefonisch via 06 - 17 62 46 80.