Aanmelden

Intake en start

Na de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin we samen kijken of er een match is.  We zullen dan veel vragen stellen om te kijken of en hoe we de begeleiding kunnen starten. Wanneer beide partijen het zien zitten om de begeleiding te starten, proberen we zo snel mogelijk de begeleiding op te starten. We maken binnen vier weken na de start van de begeleiding een zelfredzaamheidsmatrix met elkaar. Hierin staat wat er goed gaat en welke hulpvragen je hebt. Binnen zes weken na de start van de begeleiding maken we samen een doelgericht zorgplan. Hiermee moet jij en je begeleider(s) aan de slag kunnen.