Aanmelden

Intake en start

Na de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin we samen kijken of er een match is.  We zullen dan veel vragen stellen om je later zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. We maken met elkaar een verslag, dat noemen wij een persoonsbeeld of een gezinsbeeld. Hierin staat wat er goed gaat en welke hulpvragen je hebt.  Na de intake proberen we zo snel mogelijk de begeleiding te starten. Binnen zes weken na de start van de begeleiding maken we met elkaar een doelgericht zorgplan. Hiermee moet jij en je begeleider(s) aan de slag kunnen.