Aanmelden

Ambulante begeleiding

Voor meer informatie over ambulante begeleiding of een aanmelding kunt u contact opnemen met een van de begeleiders van Onder de Bomen via de beveiligde omgeving van ZIVVER. Hier kunt u uw vraag stellen via ZIVVER. 

Telefonisch overleggen kan natuurlijk ook, met Anette van Kesteren 06-44 09 15 73 of Rogier Koster 06-49 31 48 73